Banan förbättrad igen

Bilder
Hårt arbete för en hård bana!
Den före detta geggbacken efter andra långa spången.
Vi fikade lite också.

Banan som Mera Lera 12-timmars går på har återigen förbättrats. Vi har lagt grus på partier som förra året tenderade att bli väldigt geggiga efter regn och om vilka vi även fick flera önskemål om förbättring. Även sly, grenar och gräs har trimmats bort.

Mer information och bilder finns på Mera Leras forum.