Banförberedelser pågår för fullt!

Bilder
Banförberedelser pågår för fullt!

Under helgen har vi färdigställt de sista delarna av banan för ML12h.

Banan går som bekant huvudsakligen på Mera Lera MTBs ordinarie bana, men de delar som ansluter till Vidingsjö Motionscentrum, där vi normalt sett inte cyklar, har vi fått röja specifikt för detta lopp.