Bli funktionär på MTB Linköping 12-timmars!

Bilder
Sekretariat
Glada Mera Lera-åkare

Utan funktionärer hade inte förra årets arrangemang blivit så lyckat som det blev!
Vi som organiserar ML12h är ordentligt peppade att göra en värdig uppföljare! Och för att lyckas med det behöver vi återigen din hjälp!

Gå till Mera Leras hemsida och läs mer om hur du kan bidra till ML12h som funktionär!