FUNKTIONÄRSINFORMATION!

Bilder
FUNKTIONÄRSINFORMATION!

Funktionärsinformation!
Tack för att du ställer upp som funktionär. Kolla in ditt/dina pass här och att lunch serveras gratis till alla funktionärer i motionscentrums café mellan kl 11 och 14. Info om respektive funtionärspost kommer att anslås på tidtagningsbodens vägg.