Lite vårbilder från banan

Bilder
Detta är en ny slinga som vi invigde i höstas. Stigen slingrar sig mellan träden.
Lite vårbilder från banan
Full fart ner mellan träden.
Ett av de mer tekniska partierna av banan.

Vintern har nu helt släppt sitt grepp om skogen, och vi kan konstatera att den hårda vintern varit mild mot banan!

Inga nya stora lerhål har uppstått, och inga träd har vält. Framgent kommer vi därför att kunna koncentrera vårt arbete på att färdigställa de nya slingor som banan kommer att gå på.