ML12h 2017 - anmälan är öppen

Nu är äntligen anmälan till årets ML12h öppen. In och anmäl dig och alla dina kompisar på http://ml12h.com/racetimer/enroll/13702