ML12h byter tävlingsform

Bilder
ML12h byter tävlingsform

ML12h ändrar tävlingsform från "tävling" till "motionslopp"! Detta innebär att tävlingslicens / engångslicens inte längre krävs. I övrigt gör vi inga förändringar.