ML12h skänker en del av sina intäkter till Unicef

Bilder
ML12h skänker en del av sina intäkter till Unicef

Vi i ML12h vill att fler ska cykla, inte bara i Linköping utan i hela världen!

Därför har vi beslutat använda en del av våra intäkter från ML12h för att köpa cyklar genom Unicef. Dessa cyklar kommer Unicef sedan att fördela dit de tycker är lämpligt.

Hur många cyklar vi köper beror helt på er, kära deltagare. För varje kilometer cyklad på ML12h skänker vi en krona*.

Titta på Hans Roslings fantastiska föredrag "Don't panic", för att få en insikt i vilken enorm skillnad en cykel kan göra för en fattig familjs
försörjning eller en barnmorskas möjlighet att nå sina patienter. Se även information på Unicef.

*) Efter loppet räknar vi ihop hur många varv som cyklats, multiplicerar med 7 eftersom varje varv är cirka 7 km långt, och avrundar uppåt till nästa cykel. Hade vi använt denna matematik på 2013 års lopp hade vi haft råd med nio cyklar.