PM ML12h

Nu finns PM för ML12h 2015 tillgängligt. Alla som har angett sin epostadress vid anmälan ska ha fått ett dokument. Övriga kan följa länken nedan:

https://drive.google.com/open?id=0BxnVCrRv6e8GV1BkQnI1RTZXRDA