Regler

Här är de regler som gäller på ML12h!

 1. Följande klasser finns att välja mellan:
  • Herr / dam solo: Du cyklar ensam de tolv timmarna.
  • 3-mannalag: 3-personslagen finns i två varianter; antingen herr/mixed eller dam. I damlagen ingår förstås endast damer. Ni kan ställa upp med två eller tre cyklister i 3-manna.
  1. Målet är att köra så många varv på banan som möjligt på 12 timmar. Loppet startar kl 09:00 och slutar kl 21:00. Endast varv som avslutas innan kl 21:00 räknas. Om två cyklister eller lag har kört lika många varv, är det sluttiden som avgör.
 2. Det är tillåtet att göra pauser under loppet. Det är dock bara tillåtet att lämna banan i växlingszonen. Likaså får lagen bara växla cyklist i växlingszonen. Växling mellan två cyklister sker genom kroppskontakt i växlingszonen.
 3. Loppet är långt och alla kommer garanterat bli trötta under tiden. Några blir kanske så trötta att de får lust att ta en liten genväg, men detta är naturligtvis strängt förbjudet! Om en solocyklist/ett lag blir ertappad med att gena blir cyklisten/laget diskvalificerad/e direkt. Spioner kommer att finnas längs med banan för att bevaka att ingen genar.
 4. Vid tekniska problem med cykeln ute på banan kan cyklisten antingen välja att fullfölja varvet och få det tillgodoräknat, eller ta den kortaste vägen tillbaka till växlingszonen och får då naturligtvis inte tillgodoräkna sig det påbörjade varvet. Väljer man det senare alternativet måste man omedelbart vid ankomst till växlingsområdet meddela sekretariatet att man avbrutit varvet.
 5. Det är tillåtet att ta emot teknisk support längs med banan, men man får inte byta cykel längs banan.
 6. Visa hänsyn för varandra längs banan och lämna plats då någon vill köra om.
 7. Startnummer ska placeras fram på cykeln. Det är upp till varje cyklist att se till att startnumret kan läsas av loppets tidtagare i växlingszonen.
 8. Mot slutet av loppet kan det bli så mörkt att framljus rekommenderas. Bakljus får bäras, men är inte nödvändigt.
 9. Skräp får inte slängas i skogen eller i start- och målområdet. Använd de soppåsar som finns utplacerade i varvningsområdet. Avsiktlig nedskräpning kan leda till avstängning från loppet.
 10. Omklädningsrum med toaletter och duschar finns i anslutning till varvningsområdet. Det är inte tillåtet att ta med sig cyklar in i omklädningsrummen. Tvätt av leriga cykelkläder/skor får inte ske i omklädningsrummen, då detta leder till stopp i avloppet.
 11. Det är förbjudet att tända eld eller grilla annat än vid de stationära grillplatser som finns på området.
 12. Erlagd startavgift betalas inte tillbaka, men den cyklist som får förhinder att delta kan överlåta sin plats till annan cyklist utan extra kostnad. Namnändring kan ske fram till en timma innan start.
 13. Cykelhjälm är obligatorisk.
 14. Den första cyklist som kommer fram till en skadad åkare måste stanna och hjälpa den skadade cyklisten. Alla cyklister som stannar för att hjälpa en skadad kamrat kommer att bli kompenserade för detta i resultatet.