Rörliga bilder från banan

Här kommer en dagsaktuell film från banan som visar hur förhållandena är just nu:
https://www.youtube.com/watch?v=r-_MLfrokhQ