Tävlingrapport finns nu!

Bilder
Johan Axelsson bland rötterna. Foto: Dick Vizins

Nu finns en liten redogörelse för loppet, som det uppfattades från sekretariatet! Rapport, Mera Lera 12-timmars 2011.