Vättern Bike Games lag 2

Klass: 
Lag, 3 personer
Varvtider
# Tid Åkare Varvtid
1 09:30:24 3232 Mattias Jesmin 00:30:22
2 10:02:42 3233 Sven Montelius 00:32:18
3 10:29:23 3231 Tobias Berzelius 00:26:41
4 10:59:40 3232 Mattias Jesmin 00:30:17
5 11:31:09 3233 Sven Montelius 00:31:29
6 11:57:28 3231 Tobias Berzelius 00:26:19
7 12:28:16 3232 Mattias Jesmin 00:30:48
8 12:58:58 3233 Sven Montelius 00:30:42
9 13:25:17 3231 Tobias Berzelius 00:26:19
10 13:56:13 3232 Mattias Jesmin 00:30:56
11 14:27:19 3233 Sven Montelius 00:31:06
12 14:54:05 3231 Tobias Berzelius 00:26:46
13 15:24:28 3232 Mattias Jesmin 00:30:23
14 15:55:21 3233 Sven Montelius 00:30:53
15 16:22:32 3231 Tobias Berzelius 00:27:11
16 16:53:04 3232 Mattias Jesmin 00:30:32
17 17:24:24 3233 Sven Montelius 00:31:20
18 17:50:53 3231 Tobias Berzelius 00:26:29
19 18:22:01 3232 Mattias Jesmin 00:31:08
20 18:53:36 3233 Sven Montelius 00:31:35
21 19:19:58 3231 Tobias Berzelius 00:26:22
22 19:51:16 3232 Mattias Jesmin 00:31:18
23 20:22:35 3233 Sven Montelius 00:31:19
24 20:50:20 3231 Tobias Berzelius 00:27:45