Cumulunimbus

Klass: 
Lag, 3 personer
Klubb: 
SMHI IF
Varvtider
# Tid Åkare Varvtid
1 09:43:18 3092 Andreas Karlsson 00:43:16
2 10:15:04 3091 Anna Waxegård 00:31:46
3 11:21:47 3093 Sophia Kark 01:06:43
4 12:01:43 3092 Andreas Karlsson 00:39:56
5 12:31:19 3091 Anna Waxegård 00:29:36
6 13:32:07 3093 Sophia Kark 01:00:48
7 14:00:59 3091 Anna Waxegård 00:28:52
8 14:39:53 3092 Andreas Karlsson 00:38:54
9 15:09:24 3091 Anna Waxegård 00:29:31
10 16:14:45 3093 Sophia Kark 01:05:21
11 16:55:15 3092 Andreas Karlsson 00:40:30
12 17:24:00 3091 Anna Waxegård 00:28:45
13 18:33:08 3093 Sophia Kark 01:09:08
14 19:02:00 3091 Anna Waxegård 00:28:52
15 19:43:51 3092 Andreas Karlsson 00:41:51
16 20:14:43 3091 Anna Waxegård 00:30:52
17 20:47:37 3091 Anna Waxegård 00:32:54
Cyklister