Vättern Bike Games #1

Klass: 
Lag, 3 personer
Varvtider
# Tid Åkare Varvtid
1 09:22:54 3341 Jocke Bernström 00:22:52
2 09:46:32 3341 Jocke Bernström 00:23:38
3 10:10:44 3341 Jocke Bernström 00:24:12
4 10:34:35 3341 Jocke Bernström 00:23:51
5 10:58:44 3341 Jocke Bernström 00:24:09
6 11:23:16 3341 Jocke Bernström 00:24:32
7 11:51:13 3342 Anna Öhrström 00:27:57
8 12:20:01 3342 Anna Öhrström 00:28:48
9 12:49:30 3343 Magnus Karlsson 00:29:29
10 13:19:47 3343 Magnus Karlsson 00:30:17
11 14:13:22 3341 Jocke Bernström 00:53:35
12 14:48:16 3341 Jocke Bernström 00:34:54
13 15:11:18 3341 Jocke Bernström 00:23:02
14 15:38:17 3342 Anna Öhrström 00:26:59
15 16:06:43 3343 Magnus Karlsson 00:28:26
16 16:34:12 3342 Anna Öhrström 00:27:29
17 17:04:29 3343 Magnus Karlsson 00:30:17
18 17:32:16 3342 Anna Öhrström 00:27:47
19 18:04:48 3343 Magnus Karlsson 00:32:32
20 18:33:12 3342 Anna Öhrström 00:28:24
21 19:01:39 3342 Anna Öhrström 00:28:27
22 19:35:10 3343 Magnus Karlsson 00:33:31
23 20:03:39 3342 Anna Öhrström 00:28:29
24 20:36:25 3343 Magnus Karlsson 00:32:46